Impressum web izdanja

AUTOGLOBAL.HR

Glavni urednik:
Boško Županović, mag. iur.
bosko@autoglobal.hr, Tel: 051/ 317-349

Marketing:
Tanja Županović tanja@autoglobal.hr

Desk:
Tajnica
tajnica@autoglobal.hr, Mob: 098/ 9738-333

Web dizajn i razvoj:
www.bid.hr

Tehnička podrška:
Daniel Bratić
info@autoglobal.hr, Mob: 099/ 2181-286

Dopisnik:
Željko Bazina,
zeljko@autoglobal.hr, Tel: 099/ 288 - 8888
Daniela Brković daniela@autoglobal.hr

Grafička priprema:
Primož Kastelic

Uprava i računovodstvo:
Autoglobal d.o.o.
Mučići 88, 51213 Jurdani
OIB: 41544419096
MB: 02542498
IBAN: HR782402006-1100557811
Tel: 051 317 349
Fax: 051 317 350
E- mail: info@autoglobal.hr